naslov_iznad_slike

Radno vrijeme
------------------------------
Muzej: 09:00 - 15:00
Učilište: 08:00 - 15:00
Knjižnica:
II. Istarske brigade 3/3
Tel. 052/215-545
UTO/SRI/PET:
09:00 - 15:30
PON/ČET:
12:00 - 19:00

Kako do nas

Kalendar događanja 2016. godine

Protekle godine: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Sije?anj
 • do 29. sije?nja od 09:00h do 20:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ XXV. BO?I?NO-NOVOGODI?NJA IZLO?BA BUZETSKIH LIKOVNIH STVARATELJA
 • 12. sije?nja u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ PULI UGNJI??I V RO?E - 14. ve?er - Legendarij, besedarnik, poetski ver?i, mu?ika
 • 19. sije?nja u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ PULI UGNJI??I V RO?E - 15. ve?er - Legendarij, besedarnik, poetski ver?i, mu?ika
 • 23. sije?nja u 19:00h ~ Ro?, Dru?tveni dom ~ BUZETSKE MA?KARE '16. - Dje?ji karneval
 • 23. sije?nja u 20:00h ~ Ro?, Dru?tveni dom ~ BUZETSKE MA?KARE '16. - Ceremonija podizanja pusta i primopredaja vlasti
 • 23. sije?nja u 21:00h ~ Ro?, Dru?tveni dom ~ BUZETSKE MA?KARE '16. - maskenbal
 • 26. sije?nja u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ PULI UGNJI??I V RO?E - 16. ve?er - Legendarij, besedarnik, poetski ver?i, mu?ika
 • 29. sije?nja u 18:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ Pi?e dobrodo?lice
 • 29. sije?nja u 18:30h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ Panem et Circenses - radionica
 • 29. sije?nja u 20:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ Dama sa zlatnim nau?nicama - otvorenje izlo?be
 • 29. sije?nja u 20:30h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ Dama sa zlatnim nau?nicama - predavanje
 • 29. sije?nja u 22:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ The Shakers - koncert
 • 29. sije?nja u 24:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ Rock arheologija - doma?a i strana rock glazba 60-ih i 70-ih godina 20.st. - glazbena slu?aonica
 • 30. sije?nja u 21:00h ~ Prodani, Dru?tveni dom ~ BUZETSKE MA?KARE '16. - Maskenbal
 • Velja?a
 • 01. velja?e u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ ETI?NA BANKA - predstavljanje Zadruge za eti?no financiranje i prve eti?ne razvojne banke u RH koja je u potpunosti u vlasni?tvu svojih klijenata. Predstavljanje ?e odr?ati Renata Kir?i?
 • 04. velja?e u 17:00h ~ Buzet, Narodna knji?nica ~ ZMAJEVA BRAZDA - kreativna radionica za djecu temeljena na istoimenoj legendi A.Perni?
 • 05. velja?e u 21:00h ~ Kru?vari, Dru?tveni dom ~ MASKENBAL
 • 06. velja?e u 21:00h ~ Buzet, Hotel Fontana ~ MASKENBAL
 • 07. velja?e u 13:30h ~ Buzet, Trg Fontana ~ MASKENBAL - VELIKI MA?KARANI MIMOHOD
 • 10. velja?e u 15:30h ~ Buzet, Sv. Ivan ~ TRADICIJSKA IGRA NA RUH
 • 10. velja?e u 18:30h ~ Buzet, Most ~ SPALJIVANJE PUSTA
 • 11. velja?e u 17:00h ~ Buzet, Narodna knji?nica ~ SRCOLOVKA - kreativna radionica za djecu u povodu Valentinova
 • 18. velja?e u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ LEGENDE ISTARSKOG SJEVERA - predstavljanje knjige Vladimira Perni?a i izlo?ba prate?ih ilustracija Narcise Adalgise ?kopac i fotografija Sa?e Nikoli?a
 • 27. velja?e ~ Buzet, Narodni dom ~ AUDICIJA - 19. KIK FEST za klape prijavljene na 19. festival
 • 28. velja?e ~ Buzet, Narodni dom ~ AUDICIJA - 19. KIK FEST za klape prijavljene na 19. festival
 • 29. velja?e u 19:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ RINIMO GA NAPRID - Komedija Gorana Prodana - ?akavska adaptacija po istrijanski prema komediji "Uspon tr?i?ta" (A Rise in the Market) E.Taylora - Produkcija: Istarsko narodno kazali?te Pula
 • O?ujak
 • 04. o?ujka ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ KRE?IMIR NIK?I?: izlo?ba slika (mo?e se razgledati do 18.3.)
 • 05. o?ujka u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ ?ENAMA U ?AST: sve?anost povodom Dana ?ena
 • 08. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ MA?A I MEDVJED: HIT predstava za djecu produkcija "Ma?ino pozori?te" Beograd
 • 10. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodna knji?nica ~ MALI PTI?JI LABORATORIJ kreativna radionica za djecu do 14 godina
 • 15. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ PROJEKT GRADA BUZETA: SRETAN RODITELJ - SRETNO DIJETE: Predavanje za roditelje LJUBICA UVODI? - VRANI?, prof. : tema: KAKO S MLADIMA - Izlo?ba fotografija: NA?IH PRVIH 10 GODINA
 • 18. o?ujka u 19:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ MALI MALI MIKROFON - 15. festival djece pjeva?a pred?kolskog uzrasta
 • 19. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ ANDREY SHTYLENKO - MOTIVACIJSKO PREDAVANJE ZA PODUZETNIKE I RADIONICA "Kako poslo?iti poslovni i privatni ?ivot"
 • 19. o?ujka u 19:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ ZLATA ?OKEC: SJE?ANJA: izlo?ba skulptura u glini (mo?e se razgledati do 31.3.)
 • 22. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ PROJEKT GRADA BUZETA: SRETAN RODITELJ - SRETNO DIJETE: Predavanje za roditelje LJUBICA UVODI? - VRANI?, prof.: tema: ?ALA UMJESTO KONFLIKTA
 • 24. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodna knji?nica ~ USKR?NJE KO?ARICE - kreativna radionica za djecu do 14 godina
 • 29. o?ujka u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ PROJEKT GRADA BUZETA: SRETAN RODITELJ - SRETNO DIJETE: Predavanje za roditelje LJUBICA UVODI? - VRANI?, prof.: tema: RAZMA?ENA DJECA
 • Travanj
 • 01. travnja u 19:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ 19. KIK FEST - natjecanje ?enskih klapa s podru?ja Istre i Kvarnera
 • 02. travnja u 19:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ 19. KIK FEST - natjecanje mu?kih klapa s podru?ja Istre i Kvarnera
 • 07. travnja u 19:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ Izlo?ba slika i donacija radova Leonarda Budimli?a Majnari?a Zavi?ajnom muzeju Buzet
 • 08. travnja u 19:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ TRANSHUMAN AGENDA ili posljednji dani Homo Sapiensa - predavanje Korada Korlevi?a
 • 15. travnja u 11:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ ?IVIM ?IVOT BEZ NASILJA - promocija edukativnog filma
 • 19. travnja u 17:00h ~ Buzet, Naselje Sport ~ BOOKPARK - knji?nica za djecu na otvorenom, igraonica i kreativna radionica
 • 23. travnja u 19:00h ~ Buzet, Sovinjak ~ RASPJEVANA BUZE?TINA 42. IZDANJE - smotra kulturno-umjetni?kog glazbenog stvarala?tva Buze?tine
 • 26. travnja u 17:00h ~ Buzet, Veli Mlun ~ ZELENI BOOKPARK - knji?nica za djecu na otvorenom, igraonica i kreativna radionica i sudjelovanje u "Zelenoj ?istki"
 • Svibanj
 • 03. svibnja u 17:00h ~ Buzet, Stari grad ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • 07. svibnja u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ MVM AUDICIJA za MALI VELIKI MIKROFON
 • 07. svibnja u 18:30h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ KOLEKCIJE 2015. - Izlo?ba umjetni?kih fotografija ?lanova Foto kluba Zagreb
 • 08. svibnja u 14:00h ~ Buzet, Ro? ~ Z ARMONIKU V RO? - tradicionalni susret svira?a dijatonskih harmonika - trie?tina
 • 09. svibnja u 13:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ NIJE SMIJE?NO! kampanja protiv govora mr?nje na internetu - predavanje blogerice Ane Tavi? i interaktivna radionica
 • 09. svibnja u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ ISTINE I MITOVI O HRANI I DIJETAMA - multimedijalno predavanje Jane Coti?, mag. nutricionizma
 • 10. svibnja u 17:00h ~ Buzet, Vrh ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • 13. svibnja u 19:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ NA BA?TIONU - 10. knji?evni susreti - GO??A: SLAVENKA DRAKULI?
 • 14. svibnja u 18:00h ~ Buzet, Sportska dvorana ~ 5. PLESOMANIJA - ?up. natjecanje plesnih grupa (djeca do 10 god.)
 • 15. svibnja u 12:00h ~ Buzet, ?trped, Sv. Duh ~ VINKO?TE puli Svetiga D'ha - ma?a,bakon kruha, gla? vina i lepa doma?a beseda
 • 16. svibnja u 17:00h ~ Buzet, Gradski stadion ~ 7. OBITELJSKA OLIMPIJADA - zabavne igre za djecu i roditelje uz Dan obitelji
 • 17. svibnja u 18:00h ~ Buzet, Gori?ica ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • 18. svibnja u 20:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ "CESTOM LEDA DO KRAJA SVIJETA" - Multimedijalno predavanje Hrvoja Juri?a o putovanju biciklom Norve?kom od Osla do Nordkappa
 • 20. svibnja u 09:00h ~ Buzet, Stari grad ~ ISTRA U O?IMA DJECE
 • 20. svibnja u 20:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ ATMA MUNDI ENSEMBLE - "THE ROAD TO SKITACHA" - jazz / world music concert - Zoran Majstorovi?,Simone Serafini, Mirko Cisilino, Borko Rupena
 • 22. svibnja u 12:00h ~ Lani??e ~ ZAROZGAJMO NA ?I?ARIJI - 9. smotra hrvatske vokalne trad. ba?tine
 • 24. svibnja u 18:00h ~ Buzet, Sv. Ivan ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • 31. svibnja u 18:00h ~ Buzet, ?trped ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • Lipanj
 • 03. lipnja u 21:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ VIRTUALNI PLES - Izlo?ba slika DIJANE ?IMEK
 • 06. lipnja u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ KRILA - Kreativni laboratorij suvremenog kazali?ta (Mala ?kola glume) - Zavr?na produkcija - predstave: "Ronendanska proslava" & "Obiteljski portret"
 • 07. lipnja u 18:00h ~ Ro? ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • 09. lipnja u 18:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ GALERIJA IZUZETNIH LI?NOSTI - 1. Shakespeareova pozornica; 2.Buze?ani - (Ne)znani velikani : Girolamo conte Agapito
 • 11. lipnja u 17:00h ~ Hum ~ DAN HUMA - najmanjeg grada na svijetu - IZBOR ?UPANA NA LETO DAN & KANTADURI, VA HUM
 • 11. lipnja u 20:00h ~ Buzet, Trg Gori?ica ~ MALI VELIKI MIKROFON - 19. ?upanijski dje?ji festival
 • 14. lipnja u 18:00h ~ Buzet, Korenika ~ BOOKPARK - Knji?nica na otvorenom za djecu
 • 16. lipnja u 21:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ KANAT OD MORA - dramsko-glazbena pri?a kantautorice ELIS LOVRI?
 • 17. lipnja u 21:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ PROLAZ NA SJEVEROISTOKU / PASSAGIO A NORD-EST - Izlo?ba slika i skulptura talijanskih i hrvatskih umjetnika (izla?u: Romeo Battisti, Pino Bonanno, Sestilio Burattini i Daniel Zanca iz Italije te Marina Bani? Zrin??ak, Hari Ivan?i?, Bruno Paladin i Miljenka ?epi? iz Hrvatske)
 • 21. lipnja u 20:00h ~ Buzet, Stari grad ~ ULICAMA I TRGOVIMA STAROGA BUZETA - mimohod i promenadni koncert Limene glazbe GD "Sokol"Buzet
 • 21. lipnja u 21:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ GLAZBENI UVOD U LJETO - koncert Mje?ovitog pjeva?kog zbora i Klape "Pinguentum" i GD "Sokol"Buzet
 • 26. lipnja ~ Ro?, osnovna ?kola ~ MALA GLAGOLJSKA AKADEMIJA "JURI ?AKAN" RO?"
 • 28. lipnja u 11:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ PUNTI - izlo?ba radova nastalih realizacijom projekta "Punti" - Poludnevnog boravka Buzet i MO Buzet
 • Srpanj
 • 01. srpnja u 19:00h ~ Ro?, Vidikovac ?elimira Jane?a ~ ?A - KAJ - ?TO pjesni?ki susret. U programu sudjeluju pjesnici: Marija Ribari?, Miroslav Sin?i?, Vladimir Perni?, Bo?ica Pa?ur, ?eljko Kne?evi? i prevoditeljica Marija Ro??i? Paro.
 • 01. srpnja u 20:00h ~ Ro?, MGA ~ MGA "JURI ?AKAN" RO? - VILA MILA predstava, MUHA U USTIMA kviz GLAGOLIJADA
 • 02. srpnja u 20:00h ~ Ro?, MGA ~ MGA "JURI ?AKAN" RO? - Zavr?na sve?anost
 • 15. srpnja u 21:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ IZLO?BA SLIKA NIZOZEMSKE UMJETNICE NIENKE van ECK
 • 21. srpnja u 18:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ MOTOVUN FILM FESTIVAL Buzz@Teen - KINO MUZEJ Film za djecu
 • 21. srpnja u 21:00h ~ Buzet, Trg ispred muzeja ~ KAPETANOVO KINO - Film za djecu i mlade?
 • 21. srpnja u 21:15h ~ Buzet, Pjacalet ~ KINO PJACALET - Film za odrasle
 • 22. srpnja u 18:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ MOTOVUN FILM FESTIVAL Buzz@Teen - KINO MUZEJ Film za djecu
 • 22. srpnja u 21:00h ~ Buzet, Trg ispred muzeja ~ KAPETANOVO KINO - Film za djecu i mlade?
 • 22. srpnja u 21:15h ~ Buzet, Pjacalet ~ KINO PJACALET - Film za odrasle
 • 23. srpnja u 18:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ MOTOVUN FILM FESTIVAL Buzz@Teen - KINO MUZEJ Film za djecu
 • 23. srpnja u 21:00h ~ Buzet, Trg ispred muzeja ~ KAPETANOVO KINO - Film za djecu i mlade?
 • 23. srpnja u 21:15h ~ Buzet, Pjacalet ~ KINO PJACALET - Film za odrasle
 • 24. srpnja u 18:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ MOTOVUN FILM FESTIVAL Buzz@Teen - KINO MUZEJ Film za djecu
 • 24. srpnja u 21:00h ~ Buzet, Trg ispred muzeja ~ KAPETANOVO KINO - Film za djecu i mlade?
 • 24. srpnja u 21:15h ~ Buzet, Pjacalet ~ KINO PJACALET - Film za odrasle
 • Kolovoz
  Rujan
  Listopad
 • 05. listopada u 09:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ DRVO IMA SRCE* - kazali?na predstava za djecu / Produkcija: Teatar OZ
 • 05. listopada u 11:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ BREMENSKI SVIRA?I* - kazali?na predstava za djecu / Produkcija: Kazali?na dru?ina Pinklec
 • 05. listopada u 16:00h ~ Buzet, O? Vazmoslava Gr?alje ~ radionica za osnovno?kolce: Kroz igru, rije? i pokret*
 • 05. listopada u 16:30h ~ Buzet, O? Vazmoslava Gr?alje ~ radionica za osnovno?kolce: Osmijeh lijeve ruke*
 • 06. listopada u 11:15h ~ Buzet, Narodni dom ~ Forum teatar: PRAVI IZBOR?* Ppredstava u produkciji: INK Pula
 • 06. listopada u 13:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ Forum teatar: PRAVI IZBOR?* Ppredstava u produkciji: INK Pula
 • 06. listopada u 16:30h ~ Buzet, Dje?ji vrti? Grdelin ~ radionica za vrti?ku djecu: GUSARIJE*
 • 06. listopada u 17:30h ~ Buzet, Dje?ji vrti? Grdelin ~ radionica za srednjo?kolce: DRAMA U MOM GRADU 1*
 • 07. listopada u 10:00h ~ Buzet, Udruga umirovljenika ~ radionica za umirovljenike (Kako dramiti sa svojim unucima) DRAMA U KU?I*
 • 07. listopada u 16:00h ~ Buzet, Dje?ji vrti? Grdelin ~ radionica za vrti?ku djecu: NAOPA?KE, NAGLAVA?KE*
 • 07. listopada u 17:30h ~ Buzet, Dje?ji vrti? Grdelin ~ radionica za srednjo?kolce: DRAMA U MOM GRADU 2*
 • 08. listopada u 09:00h ~ Buzet, O? Vazmoslava Gr?alje ~ radionica za u?itelje i nastavnike: KREATIVNA DRAMATIKA*
 • 14. listopada u 19:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ MEMORIES ...AND NOW... - izlo?ba slika ak. slikarice MERCEDES BRATO?
 • 18. listopada u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ PAU?INASTI BOOKMARKERI** radionica za djecu do 14 godina
 • 18. listopada u 19:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 1.VE?ER PULI UGNJI??I V RO?E - Pravjica pu dumua?e, pet besed, novice iz ?ivota i malu duma?e mu?ike
 • 19. listopada u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ Dani SLOVENSKE KULTURE u Istri - izlo?ba slika ?lanica SKD Lipa Buzet:NEDE ZUGAN i LU?ANE AGAPITO - go??a izlo?be: NEVINA PE?ARI?, slikarica i kiparica iz Slovenije - nastup klape "KRAS" Se?ana i ?VS "VETTA" Vrh
 • 20. listopada u 20:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ Go??a knji?nice: IVANA SIMI? BODRO?I?** susret s knji?evnicom
 • 25. listopada u 17:00h ~ Buzet, Narodna knji?nica ~ ?ITAM STO NA SAT - ?itala?ki maraton** - ?itanje pri?a, natjecanje u ?itanju...
 • 25. listopada u 19:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 2.VE?ER PULI UGNJI??I V RO?E - Pravjica pu dumua?e, pet besed, novice iz ?ivota i malu duma?e mu?ike
 • 30. listopada u 14:00h ~ Hum ~ RAKIJA je na?a MEDI?IJA - 16. smotra istarskih rakija
 • Studeni
 • 04. studeni u 19:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ S MOJIH PLANINARSKIH POHODA - Izlo?ba slika BO?KA KED?E - Izlo?ba ostaje otvorena do 18.11.2016
 • 05. studeni u 09:00h ~ Buzet, Ma?imova ?kuja ~ VIKEND festival ISTARSKIH TARTUFA - izlo?be, degustacije, ?kola kuhanja,smotra pasa, lov na tartufe...
 • 06. studeni u 09:00h ~ Buzet, Ma?imova ?kuja ~ VIKEND festival ISTARSKIH TARTUFA - izlo?be, degustacije, ?kola kuhanja,smotra pasa, lov na tartufe...
 • 08. studeni u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ Knjigogradnja - Radionica za djecu do 14 godina
 • 08. studeni u 19:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 3.ve?er PULI UGNJI??I v RO?E - Predstavljanje knjiga: Bo?ica Pa?ur: Suvremeni kajkavski pjesni?ki bestijarij - Frane Paro: Nevidljiva tipografija 2
 • 09. studeni u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ KNJI?EVNI PORTRET: Miroslav Sin?i? - predstavljanje knjige - izdava?: Istarski ogranak DHK, Pula
 • 11. studeni ~ Ro?ko polje ~ MARTINJA - Predstavljanje knjige: Gordana ?ali? ?verko: ?ivot na sjeveru
 • 15. studeni u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ Knjigostup - Radionica za djecu do 14 godina
 • 15. studeni u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 4. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E - Te?tament don Zvaneta Paliske, iz 1666.leta (Matija Ne?i?) - Pri?a o vrhuvskom pjenu?cu (Adriano i Mauro Grbac)
 • 16. studeni u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ LJEKARNA NA DOHVAT RUKE - predavanje prof. MARIJE VULI? iz Gradina (SL) o ljekovitom bilju iz na?eg podneblja + mala radionica
 • 18. studeni u 19:00h ~ Buzet, Zavi?ajni muzej ~ SREBRO - Izlo?ba slika SRE?KA SABLJAKA - Izlo?ba ostaje otvorena do 03.12.2016.
 • 22. studeni u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 5. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E - O ro?kom me?tru i mu?ikantu Renatu Perni?u (Vladimir Perni?) - O nazivima ?estica i obiteljskim nadimcima naselja Grgurin?i?i i Kolinasi
 • 23. studeni u 14:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ Marija Petener Lorencin: BIBLIOGRAFIJA BUZETSKOG ZBORNIKA (2006. - 2016.) - predstavljanje knjige
 • 29. studeni u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 6. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E - O samoukom ro?kom orgulja?u Marinu Nadalu - O nazivima ?estica i obiteljskim nadimcima naselja Krku?
 • Prosinac
 • 01. prosinac u 18:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ KAKO DA ?IVOT MANJE BOLI? predavanje Deane Vrban, psihologinje
 • 05. prosinac u 17:00h ~ Buzet, Trg Fontana ~ BO?I?NI SAJAM & DO?EK SV.NIKOL & SVE NAJ, NAJ UZ PJESMU, PLES I SMIJEH I FINI TOPLI ?AJ - najljep?i mali bo?i?ni SAJAM, najdoma?iji proizvodi i pokloni, MVM- najveseliji program za djecu, najsmje?niji LJUDI DO NEBA, najbolje kuhano vino i najsla?a topla ?okolada, najslasnije kobasice i kupus, paljenje BLAGDANSKE RASVJETE... sve u dru?tvu SV. NIKOLE
 • 06. prosinac u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ DJED MRAZ DAROVE NOSI - kreativna radionica za djecu do 14 god
 • 06. prosinac u 17:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 7. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E dijalektalna poezija, promocije knjiga, ro?ki ?imencali, zanimljive ?torjice iz pro?losti Ro?a i okolice , toponimija Ro??ine, starinska muzika, gosti...
 • 10. prosinac u 18:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ SOKOL - 111 GODINA GLAZBENOG LETA tradicionalni bo?i?no-novogodi?nji koncert i promocija monografije GD "Sokol" Buzet
 • 13. prosinac u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ BO?I?NE KUGLICE - kreativna radionica za djecu do 14 god
 • 13. prosinac u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 8. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E dijalektalna poezija, promocije knjiga, ro?ki ?imencali, zanimljive ?torjice iz pro?losti Ro?a i okolice , toponimija Ro??ine, starinska muzika, gosti...
 • 15. prosinac u 19:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ BLAGDANSKA IZLO?BA - tradicionalna bo?i?no-novogodi?nja izlo?ba buzetsklih likovnih stvaratelja (slikara, kipara, fotografa...)
 • 17. prosinac u 19:00h ~ Vrh, stara dvorana ~ OD VETTE DO PETE koncert ?enske vokalne skupine "Vetta" Vrh povodom 5. godi?njice djelovanja
 • 20. prosinac u 11:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ BO?I?NA PRODUKCIJA - kazali?nih radionica KRILA iz Rijeke
 • 20. prosinac u 17:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ JEDNA SNJE?NA NO? - kreativna radionica za djecu do 14 god
 • 20. prosinac u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 9. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E dijalektalna poezija, promocije knjiga, ro?ki ?imencali, zanimljive ?torjice iz pro?losti Ro?a i okolice , toponimija Ro??ine, starinska muzika, gosti...
 • 22. prosinac u 20:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ DAMIR KED?O: Bo?i?ne i druge note - blagdanski koncert
 • 23. prosinac u 09:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ GDJE JE SADA BIJELA BRADA? kazali?na predstava za djecu
 • 23. prosinac u 11:00h ~ Buzet, Narodni dom ~ GDJE JE SADA BIJELA BRADA? kazali?na predstava za djecu
 • 24. prosinac u 18:00h ~ Vrh ~ BADNJAK NA VRHU - kreativna radionica za djecu, ki?enje bora i dru?enje uz kuhano vino i kola?e nakon mise polno?ke
 • 27. prosinac u 18:00h ~ Ro?, Glagoljska tiskara ~ 10. ve?er PULI UGNJI??I v RO?E dijalektalna poezija, promocije knjiga, ro?ki ?imencali, zanimljive ?torjice iz pro?losti Ro?a i okolice , toponimija Ro??ine, starinska muzika, gosti...
 • 28. prosinac u 19:30h ~ Buzet, Narodni dom ~ LIMENE PAHULJICE - blagdanski koncert - sudjeluju: Limena glazba GD Sokol Buzet i Pihalni orkester Breg - Dolina (SL)
 • Arhiva doga?anja
       Raspored doga?anja prethodnih godina mo?ete prona?i klikom na godinu u daljnjem tekstu kako bi otvorili i preuzeli datoteku...

  Godina doga?anja Opis
  2007 PDF icon Koncerti, kazali?te, izlo?be, festivali, smotre, revije, sve?anosti, folklor, promocije knjiga i filmova

  Stranica je prilagođena za rezoluciju 1024x768
  IE 7.0, Firefox 2.0, Mozilla 1.8, Opera 9.0
  Izradio: Dejan Hren, 2008 ©