Predavanja se održavaju u Narodnom domu (kino dvorana, vijećnica, mala dvorana);, u Gradskoj knjižnici te u Zavičajnom muzeju.