Zbirka vatrenog i hladnog oružja te pribora smještena je na katu Malih vrata ( u nekadašnjoj stražarnici) u buzetskoj starogradskoj jezgri. Sastoji se od zbirke pušaka, pištolja, revolvera kubura, mačeva, sablji i noževa. Većina pušaka je iz sredine ili druge polovice XIX. st., pune se uglavnom s prednje strane cijevi. Spremnici za puščani prah izrađeni su od životinjskih kosti (rogova), bakrenog lima ili kože. Pištolji su uglavnom jednometni, pune se sprijeda, a pale na kremen. Revolveri imaju rotacioni bubanj sa 6, u jednom slučaju s 10 metaka, uglavnom oblih, ponekad višekutnih cijevi. U zbirci hladnog oružja uglavnom se radi o vojničkim, konjaničkim, mornaričkim, paradnim, počasnim, željezničkim, trgovačkim, dužnosničkim mačevima, sabljama, bajunetama i noževima, austrijske, francuske, talijanske, mađarske, bosanske i hrvatske provenijencije Većina predmeta iz ove skupine pripada XIX.stoljeću.

Mala vrata

Mala vrata na zapadnoj koroni grada (ponovo) su podignuta 1592.g. s namjerom prezentiranja zapadnog pročelja grada. Podigao ih je rašporski kapetan Carlo Salomon u znak počasti prema svome pretku Giacommu, također rašporskom kapetanu.

Tlocrtno su nepravilnog trapezoidnog oblika, a nad njima se nalazila stražaranica.