Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koje su potrebne javnim tijelima – državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama – budući da ta tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Pravila i postupci trebaju imati javnu prepoznatljivost i osigurati pristupačnost svim zainteresiranim osobama uz istovremeno postizanje najšireg društvenog nadzora nad potrošnjom javnih sredstava.

Profil Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet

Prema Zakonu o javnoj nabavi Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet javni je naručitelj.
Profil Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet kao javnog naručitelja je:
Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet,

II. istarske brigade 2, 52420 Buzet
MB: 3028585
OIB: 08733084661

Telefon: +385 52 662-836
Glavna adresa naručitelja (URL): www.poubuzet.hr

Plan nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu s ciljem sustavnog pronalaženja najpovoljnijeg načina nabave, s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja.

Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2020. godinu 

Izjave o nepostojanju/postojanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

Popis 

Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga nabava je robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna, bez poreza na dodanu vrijednost.

Nabavu robe, radova i usluga na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi
– nabava ispod zakonskog praga, Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet provodi sukladno

Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Svakih šest mjeseci ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna (sa stanjem upisa od 1.1.2018.) Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet objavljuje i na ovom mjestu:

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma