Zavičajna zbirka Buzeštine osnovana je unutar Gradske knjižnice Buzet kao lokalna zbirka. Teritorij zavičaja prvenstveno je određen sadašnjom administrativno-političkom cjelinom tj. obuhvaća područje Grada Buzeta s naseljima: Buzet-Stari grad, Buzet -Fontana, Sv. Martin, Sv. Ivan, Štrped, Sovinjak, Vrh, Krušvari i Roč, ali i susjedna područja (naselja i današnje općine koje su u prošlosti bile vezane politički i administrativno uz Općinu Buzet): Lanišće, Slum, Brgudac, Dane, Trstenik, Jelovice, Vodice (danas su to naselja koja pripadaju Općini Lanišće) te Livade (danas ovo naselje pripada općini Oprtalj). 

Naziv  “PIQUENTINA” zbirka je dobila od latinskog naziva za Buzet koji glasi Piquentum.

U najširem smislu, građu Zavičajne zbirke čini znanstvena i stručna građa, umjetničko stvaralaštvo te građa na svim medijima. 

Prema sadržaju i mjestu nastanka fond se dijeli na:

  • primarnu zavičajnu građu, tj. onu koja je po tematici zavičajnog karaktera i odnosi se na Buzet i Buzeštinu,
  • publikacije isključivo posvećene zavičaju,
  • publikacije nastale na osnovi lokalnih materijala ili na osnovi proučavanja zavičaja sekundarnu zavičajnu građu, tj. onu koja je po mjestu nastanka, izdanja ili tiskanja vezana uz zavičajno područje Buzeštine, kao i djela autora koji su rođeni ili djelovali na području Buzeta i okolice,
  • građa izdana na teritoriju zavičaja,
  • građa koju su napisale osobe vezane uz zavičaj rođenjem, življenjem, djelovanjem.

Zbirka trenutno sadrži  oko 460 svezaka knjižne i neknjižne građe.

Prikupljanje građe za “Piquentinu” obavlja se tekuće i retrospektivno, raznim načinima nabave – kupnjom/otkupom, donacijom i zamjenom.

“Piquentina” je smještena u zaseban prostor unutar Gradske knjižnice Buzet.

Fond zbirke zatvorenog je tipa, a korisnici “Piquentine” su učenici, osnovnoškolci i srednjoškolci, istraživači (povjesničari, geografi, etnolozi…), znanstvenici i drugi akademski građani koji obrađuju neku temu iz povijesti Buzeštine, stručnjaci raznih struka kojima je potrebna dokumentacija (arhitekti, urbanisti, novinari…), građani koji traže podatke vezane uz kraj u kojem žive, udruge, škole i druge ustanove.

Uz lokalnu Piquentinu, naša zavičajna zbirka sadrži i regionalnu. Zbirka „Histrica“ obuhvaća svu literaturu koja govori o Istri. Zbirka trenutno sadrži  oko 700 svezaka knjižne i neknjižne građe.