Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15.) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.

U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je:

Katalog informacija

Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet (Odluka KLASA: 008-01/18-01/01)

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Mikela Božić
Telefon: +385 52 662-836
E-mail: racunovostvo@poubuzet.hr
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 8 do 15 sati.

Način predavanja zahtjeva:

– pisanim putem: poštom na adresu:
Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet
Službenik za informiranje
II. istarske brigade 2, 52420 Buzet

– elektroničkom poštom: racunovodstvo@poubuzet.hr ili info@poubuzet.hr
– usmeno: zahtjevom na zapisnik svakim radnim danom u prostorijama POU „Augustin Vivoda“ Buzet
– telefonom na broj: +385 52 662-836

               

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI