O RAŠPORSKOM KAPETANATU – predavanje Matije Nežića u Kopru

O RAŠPORSKOM KAPETANATU – predavanje Matije Nežića u Kopru

Matija Nežić, kulturno-umjetnički koordinator pri POU „Augustin Vivoda“ Buzet, predsjednik Povjerenstva za zaštitu spomenika Grada Buzeta i potpredsjednik Katedre Čakavskog sabora Buzet, održat će u Kopru, u Palači Gravisi, predavanje pod naslovom „ Rašporski kapetanat – nova saznanja o djelovanju Rašporskog kapetana u Buzetu i njegove uloge u sustavu mletačke uprave u Istri“. Program je najavljen za petak, 14. listopada 2022. godine, s početkom u 20 sati.

Organizator predavanja je Histria – Humanistično društvo / Societa umanistica  Koper / Capodistria, u suradnji sa Zajednicom Talijana  Santorio Santorio Koper, POU „Augustin Vivoda“ Buzet, Katedrom Čakavskog sabora Buzet, SIASP Trieste.

Rašporski kapetan bio je jedan od najznačajnijih rektora mletačke uprave u Istri, imenovao ga je dužd iz redova članova Velikog vijeća na mandat od trideset i dva mjeseca. Nakon rušenja kaštela u Rašporu, 1511. godine sjedište kapetanata seli u Buzet gdje kapetan preuzima i ulogu tamošnjeg podestata. Kao najviši vojni i politički autoritet ovoga područja nadzire privatne i javne šume, nadležan je za novo stanovništvo i kolonizaciju te pitanja granica. Ovo predavanje nastoji prikazati  ulogu kapetana kroz konkretne primjere i dosad nepoznatu arhivsku građu koja je sačuvana u arhivu Istarskog društva za arheologiju i zavičajnu povijest u Trstu.

Datum

lis 14 2022
Expired!

Vrijeme

20:00 - 21:00
Kategorija
Go to Top