U sklopu partnerskog projekta „U istom filmu – korak dalje“ čiji je nositelj Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij, u Kinu Buzet u 2023. godini održane su dvije senzorne kino projekcije. U veljači je najprije prikazan film „Mama Muu se vraća kući“ Christiana Rylteniusa i Tomasa Tivemarka, a zatim  i švedska animirana komedija-drama „Gordon & Paddy“,  redateljice Linde Hambäck,  prikazana 23. studenog 2023.

Senzornim se projekcijama djeci s teškoćama senzorne integracije omogućuje sudjelovanje u kulturnim događanjima, s naglaskom na udobnost i osjećaj dobrodošlice u kinu.

Naime, projekcije su se održale uz prigušena svjetla i slabiji zvuk filma, a djeca su mogla šetati, donijeti svoju omiljenu igračku, grickalice i sok, doći u pratnji roditelja, baka i djedova, nastavnika, prijatelja, organizirano sa školom ili privatno.

Obje projekcije bile su besplatne.

Projekt – “U istom filmu – korak dalje” sufinanciran je od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Nositelj projekta je Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij, a partneri Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec. Projekt je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova, a njegova provedba trajala je od 1. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.