POU „Augustin Vivoda“ Buzet u suradnji s Otvorenim učilištem „Diopter“ Pula ove nastavlja s organizacijom Programa izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Naime, u skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014, 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program osnovne izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida te pohađati program dopunske izobrazbe svakih 5 godina.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

Termini održavanja izobrazbi u Buzetu, velika dvorana Narodnog doma, Ulica II. istarske brigade 2:

Osnovna izobrazba (novo polaganje) 7. i 8. ožujka u 16 sati

Dopunska izobrazba (za produženje certifikata) 7. ožujka u 16 sati

 

Obavezna prijava na tel. 052 662 836; na mob. 099 437 2842 ili na email: info@poubuzet.hr.