POU „Augustin Vivoda“ Buzet u suradnji s Otvorenim učilištem „Diopter“ Pula ove jeseni nastavlja s organizacijom  Programa dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Svi koji su prije 5 godina završili osnovni modul izobrazbe, a još uvijek nisu završili dopunsku izobrazbu i tako udovoljili uvjetima za obnovu svojih iskaznica,  mogu se prijaviti na tel. . 052 662 836; na mob. 099 437 2842 ili na email: info@poubuzet.hr.

Poziv vrijedi i za one zainteresirane polaznike koji još uvijek nisu završili ni osnovnu izobrazbu, a moraju se uskladiti sa zakonom.

Naime, u skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014, 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

Svi koji su prije pet godina završili osnovnu izobrazbu,  dužni su završiti i drugi modul (dopunsku izobrazbu) kako bi mogli nesmetano kupovati i koristiti pesticide.

Još ima slobodnih mjesta. Požurite! Prijavite se i obnovite svoje iskaznice na vrijeme!

O točnom terminu održavanja predavanja i ispita, prijavljeni će polaznici biti obaviješteni na vrijeme!