Slijedom iznesenih netočnih informacija, raznih mišljenja i komentara POU „A. Vivoda” objavljuje slijedeće

Priopćenje

Kaštel Petrapilosa je pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture izdano sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Uništavanje kulturnog dobra kažnjivo je djelo.

Kaštel Petrapilosa je vlasništvo Republike Hrvatske, Ugovorom o dodjeli na korištenje Ministarstvo državne imovine dodijelilo ga je Gradu Buzetu (prosinac 2017.) koji je po dovršetku projekta Kulterra prenio dio poslova na Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet (travanj 2020.).

U obnovu kaštela od početaka radova (1995.) do danas, tj. tijekom 25 godina je sveukupno uloženo 13.746.000,00 milijuna kuna, izvori financiranja bili su slijedeći:

  • Europski fond za regionalni razvoj – 7.100.000,00 kuna
  • Ministarstvo kulture – 3.600.000,00 kuna
  • Grad Buzet – 2.046.000,00 kuna
  • Regija Veneto – 835.000,00 kuna
  • Istarska županija – 590.000,00 kuna.

Tijekom obnove sanirana je nestabilna stijenska klisura čeličnim sidrima, arheološki je istražena cijela lokacija, injektirane su i fugirane zidine kaštela, montirane su stepenice i omogućen obilazak najviših i najatraktivnijih dijelova utvrde. Dovedena je struja i instalirana multimedijalna oprema.

Radovi su izvedeni pod strogim nadzorom Konzervatorskog odjela u Puli.

Radove su izvodile kvalificirane tvrtke i obrti koji su od lokalnog kamenoloma nabavljale građevinski materijal, kamen, a redovito su isplaćivali plaće radnicima i porez državi.

Kaštel je u funkciji, otvoren je od 25.5.2020. godine i do danas ga je, unatoč pandemiji covid-19, razgledalo više od 1.800 posjetitelja. Kulturne manifestacije i programi se u tom razdoblju nisu mogle održati zbog izvanrednog stanja uslijed pojave epidemije novog virusa. O kaštelu su snimljene i napisane brojne reportaže hrvatskih i stranih novinskih i televizijskih kuća, a sam projekt je dobio četiri važna priznanja nacionalnog i međunarodnog karaktera o čemu su pisali mnogi europski mediji.

Od prihoda ulaznica trenutno se pokrivaju troškovi održavanja objekta i organizacija kulturnih programa, a u perspektivi je da se iz tog fonda pokriva plaća osoba zaduženih za funkcioniranje kaštela.

Kaštel već sada pokazuje veliki potencijal, korist bi od njega mogla biti višestruka za cijelu zajednicu, ali samo ako se ujedinjenim snagama bude nastavilo raditi na njemu (održavanje, pristupne ceste, turistički info punkt, promocija itd.).

 

POU “A. Vivoda” Buzet