Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, u suradnji s Otvorenim učilištem „Diopter“ iz Pule, otvara novi ciklus prijava za Program dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Prijave se primaju i za osnovnu i za dopunsku izobrazbu.

Termini:

Dopunska izobrazba + ispit održat će se:

u petak, 16.04.2021. u 16.30 sati – još ima slobodnih mjesta

Osnovna izobrazba (traje dva dana) uključuje predavanja i ispit. Termin će biti poznat čim se prijavi dovoljan broj zainteresiranih polaznika (minimalno 10).

Prijave za osnovnu i za dopunsku izobrazbu primaju se na tel. 052 662 836; na mob. 099 437 2842 ili na email: info@poubuzet.hr.

VIŠE:

U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014, 115/2018) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.

Svi koji su prije pet godina završili osnovnu izobrazbu,  dužni su završiti i drugi modul (dopunsku izobrazbu) kako bi mogli nesmetano kupovati i koristiti pesticide.