Buzetska je Gradska knjižnica u povodu ovogodišnjih karnevalskih zbivanja, a u suradnji s Turističkom zajednicom, svoj izlog ukrasila tradicijskim maskama Buzeštine. Izloženi su tako ćićski zgončar i divojka u kamižote, bele mačkare ili mačkare u belo, pust i rekviziti tradicionalne „Igre na ruh“.