Pozivamo sve buzetske likovne stvaratelje

(fotografe, slikare, kipare …)

da sa svojim radovima sudjeluju  na tradicionalnoj

Božićnoj i novogodišnjoj izložbi!

Prijaviti se i predati do 5 radova možete u Narodnom domu ili Muzeju do 5.12.

Sve informacije na 091 1224 271.

Izložba će biti otvorena u Narodnom domu od 11.12.’20. do 11.1.’21.