Temeljem čl. 23. Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet (pročišćeni tekst od 02.02.2016.; KLASA: 021-05/16-01/01; URBROJ: 2106/01-01-16-1), a sukladno Preporukama HZJZ-a za rad u knjižnicama i antikvarijatima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19), od 24.04.2020., te Smjernicama za rad s građom i korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, kao i Preporukama HZJZ-a za sprečavanje infekcije u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima te Smjernicama za normalizaciju rada muzeja i galerija od 24. 04.2020., ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet (u daljnjem tekstu: Učilište) donosi

ODLUKU

o ponovnom otvaranju i privremenom radnom vremenu za korisnike Gradske knjižnice Buzet

i posjetitelje Zavičajnog muzeja Buzet

Članak 1.

Od ponedjeljka 27. travnja 2020. godine ponovo se otvara za javnost  Gradska knjižnica Buzet, a od utorka 28. travnja 2020. godine i Zavičajni muzej Buzet.

Članak 2.

Muzej i Knjižnica do daljnjega će raditi prema privremenom radnom vremenu za korisnike i posjetitelje, kako slijedi:

MUZEJ

od ponedjeljka do petka, od 10.00 do 13.00 sati.

KNJIŽNICA

ponedjeljkom i četvrtkom od 13.00 do 15.00 sati i od 16.00 do 18.00 sati

utorkom, srijedom i petkom od 10.00 do 12.00 sati i od 13.00 do 15.00 sati.

Članak 3.

Čitaonica, studijski odjel, odjel za mlade i dječji kutak i dalje ostaju zatvoreni, a slobodan pristup građi privremeno neće biti moguć.

Članak 4.

Djelatnici i korisnici/posjetitelji Knjižnice  i Muzeja trebaju se strogo pridržavati predmetnih Preporuka Hrvatskog stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Članak 5.

Obavijest o načinu rada i mjerama (Preporuke) koje se poduzimaju radi sprječavanja infekcije novim koronavirusom i širenja zaraze (COVID-19) trebaju biti jasno istaknute na vratima Gradske knjižnice Buzet i Zavičajnog muzeja Buzet.

Članak 6.

Ova Odluka donose se radi smanjenja rizika od širenja zaraze korona virusom (COVID-19) na području Grada Buzeta i ostaje na snazi od dana donošenja do opoziva.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

KLASA:003-06/20-01/01

URBROJ:2106/01-20-01-20-04

Buzet, 27. travnja 2020.