Započni kviz!


1. Reciklirani papir dobiva se od:
2. Najlonska vrećica razgradit će se za:
3. Staklo odlažemo u:
4. Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem 1 tone papira spasit ćemo:
5. Energija koja se koristi recikliranjem 1 staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W svijetli:
6. Recikliranjem 1 tone aluminijskih limenki uštedi se:
7. Najčešći uzrok ugroženosti vrsta je:
8. Jedan gram pesticida dovoljan je da se onečisti:
9. Koliko milijuna tona opasnog otpada godišnje proizvede svjetska industrija?
10. Ilegalna odlagališta otpada:
11. Biootpad sakupljamo odvojeno u:
12. Koja je od navedenih biljaka endem u Hrvatskoj:
13. Baterije, stari lijekovi te otpadna ulja, boje i lakovi spadaju u:
14. Koliko je godina potrebno da se razgradi odbačena limenka:
15. Metoda dizajniranja održivih ljudskih zajednica prema uzorcima iz prirode naziva se:
Ovaj online eko kviz dio je projekta DIVA - Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti koji se financira sredstvima Europske unije (IPA Slovenija Hrvatska 2007. - 2013.)